Přednášky na téma umělé inteligence

Ve středu 25. 1. 2023 si žáci tříd T3.C a T4.C vyslechli dvě přednášky na mimořádně aktuální téma umělé inteligence. Přednášky si pro naše studenty připravili lektoři Mgr. Daniel Valenta Ph.D. a doc. Ing. Petr Sosík, Dr. ze Slezské univerzity v Opavě.

V první přednášce se lektor snažil žákům vysvětlit pojem umělé inteligence a ukázal úzkou souvislost s algoritmy, databázemi a počítačovým zpracováním dat. Přiblížil posluchačům jak procesy probíhající v přírodě mohou být motivací pro řešení složitých úloh.

Ve druhé přednášce se lektor zabýval vývojem umělé inteligence ve spojitosti s deskovými hrami až do současnosti, zmínil úspěšnou technologii hlubokého učení při detekci objektů v obrazu, analýze řeči, jazyka a v robotice. Žáci se dověděli, že umělá inteligence už porazila člověka v hrách a že herní turnaje už se odehrávají mezi různými herními „brainy“ s umělou inteligencí.

V závěru lektor uvedl aktuální výzvy pro umělou inteligenci, možné obavy z jejího nasazení vzhledem ke změně pracovních míst i příležitost k jejímu využití například při analýze komunikace na sociálních sítích. Přednášku lektor vtipně zakončil citátem největšího Čecha Járy Cimrmana:

„Přirozená inteligence bude umělou brzy překonána. Přirozenou blbost však umělá nemůže nikdy nahradit!“

Děkujeme oběma lektorům, že přijali pozvání na naši školu, poutavé provedení obou přednášek a těšíme se na další vzdělávací příležitosti v budoucnu.

Ing. Marta Slawinská a Ing. Marie Szypková