Den s vysokými školami

Dne 14. 12. 2022 se uskutečnila akce Den s vysokými školami. Žáci třetích a čtvrtých ročníků všech oborů měli možnost se během celého dne seznámit se zástupci škol nejen z blízkého okolí (Ostrava), ale také vzdálenějších míst (Olomouc, Brno). Cílem bylo dozvědět se informace, které mohou hrát důležitou roli v jejich rozhodování o budoucí kariéře.

Snahou školy bylo, aby studenti získali informace o možnostech studia na jednotlivých fakultách vysokých škol. Dozvěděli se, co je obsahem vysokoškolského studia, získali informace o studijních nárocích, o přijímacím řízení, o profilu a uplatnění absolventa zúčastněných škol. Součástí této akce byly přednášky o studiu v zahraniční a také ve spolupráci s ÚP Ostrava o možnostech práce a dobrovolnictví v zahraničí.

Ohlasy několika studentů

Za naši třídu mohu říct, že tato akce byla velice přínosná a velmi se nám líbila. Některým z nás to určitě zpestřilo celkový přehled škol v našem okolí a ovlivnilo náš výběr. Mrzí nás, že některé školy nedorazily, ale chápeme to, protože taková akce se nedá zrealizovat bez problémů. Nám se nejvíce líbily VŠ Prigo, Univerzita Palackého a většině spolužáků se líbila také možnost výjezdu do zahraničí jako dobrovolník.

Daniel Miterko, O4.A

Přednášky byly velice užitečné, umožnily nám udělat si bližší představu o studiu na vysoké škole a také nabídce oborů. Zároveň jsme měli možnost dozvědět se o příležitostech, které na nás čekají v podobě dobrovolnictví nebo práce. Bohužel ne všichni zástupci škol nakonec dorazili, ale i tak byl program akce rozmanitý a spoustě studentů ukázal nové možnosti.

studentky třetího ročníku gymnázia

Dle mého názoru byla akce velmi efektivním zpestřením při výběru vysokých škol. Bylo vidět, že některé školy byly velmi dobře připraveny, jejich snaha zaujmout studenty byla velká. Mě nejvíce oslovila Univerzita obrany z Brna a ostravská Vysoká škola báňská. Bylo vidět, že umí komunikovat se studenty a také je nalákat k dalšímu studiu. Celkově Den s vysokými školami hodnotím pozitivně, ale samozřejmě se našlo pár chvilek, kdy pro mě prezentace dané školy nebyla zajímavá.

Rostislav Nevoral, T4.C

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Vladimíra Bukvaldová