Erasmus Days

V průběhu května a června loňského roku se 20 studentů třetích ročníků Obchodní akademie, Veřejné správy a Informačních technologií účastnilo třítýdenní odborné praxe v Irsku, Německu, i na severu Evropy v Estonsku. Tyto stáže jsou nejen o získávání pracovních zkušeností, ale také o cestování, poznávání cizí kultury a v neposlední řadě o zlepšení jazykových dovedností v angličtině a v druhém cizím jazyce.

Stalo se již tradicí, že tito studenti – nyní již čtvrťáci – se po svém návratu podělí o své zkušenosti, zážitky a předají tipy svým nástupcům, tj. opět žákům třetích ročníků. Za tímto účelem se konala 6. října 2022 konference Erasmus Days, kde studenti 4. ročníků informovali formou prezentací a videí o své práci, cestování, o městech, kde žili po dobu praxe, o bydlení v rodinách nebo v ubytovně, o samotných praxích a o zajímavostech země, do které odletěli případně odjeli vlakem.

A nyní se mohou zájemci z řad studentů 3. ročníků odborných zaměření ucházet o účast na zahraničních praxích, které se uskuteční v květnu 2023. A co je třeba pro to udělat?

1) Napište motivační dopis dle instrukcí umístěných na: disk Výuka – Cizí jazyky – Erasmus – Prezentace k mítinkům
2) Zašlete ho do 1. listopadu 2022 jako přílohu na e-mail Mgr. Klepače: milan.klepac@goa-orlova.cz

Fotogalerie ke zhlédnutí

Eliška Mazurová, V4.A, Mgr. Svatava Rumpelová