Zahraniční stáže studentů Erasmus+

V závěru školního roku, během května a června 2022, vyrazilo 20 studentů třetích ročníků do Northeimu v Německu, Narvy v Estonsku a do Dublinu v Irsku, aby získali nové pracovní zkušenosti. Podmínkou účasti bylo uspět ve výběrovém řízení a také absolvovat několikatýdenní přípravný kurz, jehož cílem bylo zvýšení odborné a jazykové kompetence žáků pro výkon stáže v zahraniční firmě či podniku. Pracovní místa v uvedených destinacích pomáhají zajišťovat partnerská škola v Northeimu a evropské agentury v Dublinu a v Narvě. Ve spolupráci s nimi se snažíme při výběru pracovních pozic co nejvíce přiblížit studovanému oboru žáků. Třítýdenní praxe je nejen o získávání pracovních zkušeností, ale také o cestování, poznávání cizí kultury a v neposlední řadě o zlepšení jazykových dovedností v angličtině a v druhém cizím jazyce. Další přidanou hodnotou tohoto projektu je samostatné fungování studentů v zahraničí. První týden praxe jsou studenti pod dohledem doprovázejícího učitele naší školy, další dva týdny musí zvládnout sami. Kromě zmiňovaných cenných zkušeností získávají absolventi stáže i dokument „Europass mobilita“ – doklad Evropské unie, který potvrzuje jejich účast a popisuje dovednosti, jež v rámci konkrétního pracovního pobytu rozvíjeli.

A v příštím školním roce se mohou na praxe těšit další studenti z budoucích třetích ročníků, neboť projekt Erasmus + „Odborné praxe v zahraničí“ škola získala i pro další období.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Za tým koordinátorů a lektorů Mgr. Svatava Rumpelová