Příprava studentů k výběrovému řízení

V průběhu měsíce března 2022 se studenti 3. ročníků studijních oborů Obchodní akademie a Informační technologie v rámci odborných předmětů připravovali s Ing. Marií Mitzovou, absolventkou naší školy, k fiktivnímu výběrovému řízení u zaměstnavatele.

Paní inženýrka má v oblasti personalistiky a personálního managementu bohaté pracovní zkušenosti. Zájemci o pracovní místo byli po zaslání životopisu a motivačního dopisu pozváni k výběrovému řízení u fiktivního zaměstnavatele a vyzkoušeli si, jak by měli reagovat na otázky personalistů.

Děkujeme Ing. Marii Mitzové za vstřícnost a ochotu spolupracovat s našimi studenty odborných studijních oborů v rámci přípravy k zajištění jejich budoucích pracovních míst.

Za PK EKO Ing. Ivana Brožíková