Exkurze na zasedání Zastupitelstva Města Orlová

Dne 25. dubna 2022 se studenti třídy V2.A oboru Veřejnosprávní činnost zúčastnili 25. zasedání Zastupitelstva Města Orlová, které probíhalo v nové a moderní zasedací místnosti přímo v objektu Městského úřadu. Program tohoto zasedání byl velmi zajímavý. Ústředním bodem bylo projednávání výsledků hospodaření města a závěrečný účet. Dále např. návrhy na poskytování neinvestičních dotací, schvalování výjimky obecně závazné vyhlášky, příprava projektu využívání fotovoltaiky na objektech ve vlastnictví města aj. Studenti mohli v reálném prostředí zažít atmosféru průběhu jednání, diskusní příspěvky a hlasování zastupitelů. Exkurze tak byla zajímavým doplněním naší teoretické výuky.

Za PK EKO Ing. Leona Šidová