Druhé místo v krajské olympiádě ruského jazyka

V pátek 25. 3. 2022 se v Ostravě uskutečnilo krajské kolo ruské olympiády, do kterého postoupili i žáci naší školy. V kategorii SŠ I to byl Martin Ligus a v kategorii SŠ III Yevgen Gudzovatyy, oba žáci ze třídy O2.A. V konkurenci středních škol Moravskoslezského kraje získal Yevgen 2. místo.

Evženovi blahopřejeme za krásné umístění a oběma soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Svatava Rumpelová