Školní kolo Konverzační soutěže v angličtině pro SŠ

Středa 3. února 2022 patřila všem nadšencům a milovníkům anglického jazyka. Konalo se školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro kategorie III.A (gymnázia) a III.C (SOŠ). Soutěže se celkem zúčastnilo 27 studentů. Ti museli projít náročnými poslechovými cvičeními a následně si vylosovali téma, ve kterém měli představit a obhájit své názory a postoje a ukázat umění diskuse a porozumění v daném cizím jazyce. Úroveň letošních soutěžících byla velmi vyrovnaná a rozhodování nebylo jednoduché.

V kategorii III.A se umístili tito studenti:
1. místo – Hana Tešnarová (G5.A)
2. místo – Adam Przybyla (G3.C)
3. místo – Daniela Gemmelová (G6.A)

V kategorii III.C bylo určeno pořadí následovně:
1. místo – Natálie Visnarová (O2.A)
2. místo – Richard Janoš (O2.A)
3. místo – Daniel Labudek (O2.A)

Vítězům blahopřejeme a držíme jim palce v navazujícím okresním kole, kde budou reprezentovat naši školu. Zároveň děkujeme všem soutěžícím za předvedené výkony a projevený zájem o anglický jazyk!

Mgr. Martina Pokorná, Mgr. Lea Mráčková a Mgr. Michael Branny