Besedy pro žáky s Mgr. Milanem Vítem

Ve středu 12. 1. 2022 zavítal k žákům do 6 vyučovacích hodin ICT ve třídách G4.A, G5.A, G6.A, G2.C, T2.C, T3.C a T4.C absolvent našeho orlovského gymnázia, programátor Mgr. Milan Vít, aktuálně žijící a pracující v IT firmě v japonském městě Kyoto.

V souvislosti s výukou algoritmizace a programování přítomným žákům přiblížil náplň práce programátora, jím používané programovací jazyky a specifika své práce i života v Japonsku. V průběhu poutavého výkladu Milan odpovídal na různé dotazy týkající se jeho pracovního i osobního života.

Velmi děkujeme Milanovi, že při své měsíční návštěvě České republiky s potěšením zavítal i do své alma mater a nezištně uspořádal pro naše žáky sérii velmi zajímavých besed.

Fotogalerie ke zhlédnutí

A nyní připojujeme citaci dnešního osobního Milanova mailového vyjádření:

„Děkuji paní profesorce Slawinské a paní profesorce Szypkové, stejně tak i panu řediteli Kubínkovi, za organizaci tohoto úžasného dne a za vřelé přivítání zpět na mé drahé škole, kam jsem již notnou řádku let neměl možnost zavítat. Též bych hrozně rád poděkoval všem studentům, kteří se dnešní akce zúčastnili a věnovali mi svou pozornost. Vřele doufám, drazí studenti, že vám bude život přívětivě nakloněn, a ať už vás cesty životem zavedou na dráhu IT, či na dráhu zcela jiného odvětví, že se vám na vámi vybrané trase bude co nejvíce dařit.

V některých dnešních vyučovacích hodinách nám bohužel nezbývalo mnoho času na pokládání otázek a volnou diskuzi, proto zajímal-li by vás život v Japonsku či cokoliv jiného, o čem jsme se dnes bavili a s čím bych mohl pomoci, neváhejte mě prosím kontaktovat buďto na mailu, či třeba na Facebooku, kde bych snad měl být dohledatelný pomocí stejné e-mailové adresy.“

Milan Vít
https://www.milanvit.net
milanvit@milanvit.net