Donaujugendsalon – slavnostní setkání studentů v Berlíně

Ve dnech 14. – 17. října 2021 se v Berlíně uskutečnilo slavnostní setkání studentů s názvem Donaujugendsalon. Toto setkání bylo součástí stejnojmenného jazykového projektu Licht und Klang, jehož hlavním tématem byla otázka pro mladé Evropany: „Bleiben oder Gehen?“, tedy „Zůstat v naší zemi nebo jít?“. V den příjezdu jsme měli příležitost seznámit se s účastníky při společné večeři a otestovat tak komunikační dovednosti v němčině a angličtině. Program následujícího dne byl obzvlášť pestrý, sestával totiž nejen z debatování na dané téma, ale jeho součástí byla i mezinárodní konference před Evropskou komisí, při níž došlo k výměně rozličných názorů, a mimo jiné se otevřeně mluvilo o systému vzdělání, možnostech uzavírání manželství, politice a globálních problémech. Před samotným vystoupením na pódiu byl náš tým s pomocí organizátorů řádně připraven, a protože velká většina účastníků pronesla své návrhy (jak bychom mohli situaci změnit k lepšímu) v angličtině, nedělalo nám nejmenší potíže mluvit nepřetržitě před cizími lidmi. Krátce před odjezdem bylo vše završeno celodenní prohlídkou velkoměsta. Prohlídku jsme měli k dispozici ve 2 cizích jazycích (AJ/NJ), s paní učitelkou jsme ale ani na chvíli nezaváhaly a vychutnaly si ji v jazyce německém.

Mohu říci, že se mi setkání velice líbilo a jsem vděčná za příležitost zapojit se do takové události. Mé velké díky patří paním učitelkám (Mgr. Renata Adamcová a Mgr. Petra Moskva) a rovněž všem z projektu Licht und Klang, kteří setkání v Berlíně pomohli uskutečnit.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Viktorie Duong Thi Vy, G2.C