Cesta do pravěku

V pátek 15. října 2021 se měli studenti tříd G3.C a G7.A možnost zúčastnit se exkurze do Brna, zaměřené na poznávání dávné historie a vývoj člověka jako druhu, realizované díky projektu MŠMT Šablony. Lektorem a průvodcem byl antropolog RNDr. Michal Živný, Ph.D. působící na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity.

Po příjezdu do Brna jsme vyrazili se studenty plnými entusiasmu a očekávání na celoevropsky významnou lokalitu Červený kopec, kde byly učiněny významné objevy ohledně šíření a osídlení druhu Homo sapiens ve Střední Evropě a na území ČR. Zde proběhla přednáška věnovaná dané lokalitě a fylogenezi člověka celkově a pak jsme vyrazili podzimní krajinou k dalšímu cíli cesty – expozici Antropos. Ta je věnována vývoji člověka a celkově i prostředí, ve kterém se odehrával. Je možné zde vidět originální paleontologické nálezy i jejich odlitky, modely čtvrtohorních zvířat i ukázky nástěnných maleb.

Vzhledem k tomu, s jakou chutí účastníci exkurze přijímali nové a nové zajímavé poznatky, vzali jsme je ještě na návštěvu Kasemat hradu Špilberk, kdy měli možnost dozvědět se něco o Brně zejména v období třicetileté války. Pak už zbývalo jen doplnit energii pozdním obědem v centru Brna a vyrazit plní dojmů na vlak a domů.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Realizační tým: Mgr. Libor Šostok, Mgr. Martina Lišaníková a Mgr. Milan Koch, Ph.D.