Exkurze do Olomouce

Dne 29. 6. 2021 vycestovala třída V2.A na výlet do Olomouce. Program byl velmi nabitý a velmi zábavný.

Nejprve jsme navštívili ZOO Olomouc. Všem studentům se to moc líbilo, fotili se se zvířaty nebo si vylezli na rozhlednu, kde byl nádherný výhled na celé centrum již zmíněné města. Bylo velmi slunečné, teplé, letní počasí a tak se musel pravidelně dodržovat pitný režim. Po prohlídce ZOO se jelo zpátky na nádraží, kde byl 3h rozchod pro všechny. Každý si trávil čas podle sebe, někdo šel nakupovat, druzí zase procházeli nádherným historickým centrem a obdivovali památky. Po dlouhém dni jsme se setkali v plném počtu před nádražní budovou a odjeli v pořádku domů s pozitivní náladou.

Tímto bych chtěl poděkovat za celou třídu, panu učiteli R. Funkovi a J. Drobkovi, za velmi úžasný program a za krásné prožití předposledního dne tohoto školního roku, který nebyl úplně ideální.

Přeji Vám všem krásné prázdniny.

Za třídu V2.A Tomáš Řeha