Juvenes Translatores – české kolo

Na sklonku loňského kalendářního roku se naše škola zapojila do českého kola překladatelské soutěže pro studenty Juvenes Translatores. Soutěž spočívá v tom, že se žáci během stanoveného časového limitu snaží co nejpřesněji přeložit text z jednoho jazyka do druhého. Důležitá je ovšem i nápaditost, plynulost a úroveň písemného projevu. Většina studentů volí překlady z cizího jazyka do jazyka mateřského, ale lze překládat také z češtiny např. do angličtiny. Spektrum jazykových kombinací, z nichž mohou studenti volit, je velmi široké, a tak si každý zcela jistě najde kombinaci, která mu vyhovuje. My jsme překládaly z německého jazyka do češtiny.

Na vyhodnocení jsme si sice musely nějakou dobu počkat (slavnostní online vyhlášení proběhlo 22. 4. 2021), ale výsledky pro nás byly velmi příjemné. Obě jsme obdržely čestná uznání, což znamená, že jsme se umístily mezi sedmým a dvacátým místem z celkového počtu 88 překladů, které byly vybrány a poslány z 29 škol po celé republice.

Jsme vděčné za možnost zúčastnit se, protože to pro nás byl jedinečný zážitek a zkušenost. Dostaly jsme příležitost zlepšit si nejen znalost němčiny, ale také šanci zdokonalit se v češtině, neboť jsme se dostávaly do situací, kdy jsme sice pochopily, co dané slovní spojení znamená, ale vhodné převedení do spisovné a plynulé češtiny byl trošku problém.

Rády bychom tímto také poděkovaly našim vyučujícím za přípravu a podporu při studiu cizích jazyků.

Jana Menšíková (G6.A), Karolína Bialońová (G7.A)