Učitel = základ vzdělávání

Název projektu Učitel = základ vzdělávání
Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006991
Číslo a název OP 02 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 02.3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Příjemce Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Realizace 4. září 2017 – 3. září 2019

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Propagační plakát projektu – ke stažení

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz