Učitel = základ vzdělávání II.

Název projektu Učitel = základ vzdělávání II.
Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014644
Název OP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Příjemce Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Realizace 1. října 2019 – 30. září 2021

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Propagační plakát projektu – ke stažení

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz