Učitelé a žáci jsou základem školy.

Název projektu Učitelé a žáci jsou základem školy.
Registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0002770
Číslo a název OP Operační program Jan Amos Komenský
Prioritní osa Priorita 2 – Vzdělávání
Příjemce Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Realizace 1. listopadu 2022 – 31. října 2024
Cíl projektu Obecným cílem je vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě.

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na realizaci následujících aktivit: kariérové poradenství, vzdělávání a vzájemná spolupráce pedagogů, inovativní vzdělávání žáků a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

Propagační plakát projektu – ke stažení

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz