Projekt FIT FÜR JOB programu EU Leonardo da Vinci

Dne 8. 9. 2011 proběhlo na naší škole vyhlášení programu EU Leonardo da Vinci pod názvem FIT FÜR JOB. Tento program díky finanční podpoře EU umožnil studentům SOŠ absolvovat pracovní stáže v zahraničí. Ve spolupráci se střední školou v Deggendorfu (Německo) a Obchodní akademií v Rožňavě (Slovensko) byli studenti  umístěni do zahraničních podniků. Cílem bylo zvýšit jak jejich odborné, tak i praktické znalosti a dovednosti, pomoci jim uplatnit se co nejlépe na trhu práce. Náplní stáže byla kancelářská a administrativní činnost.

Projekt trval 2 roky, tj. od roku 2011 do 2013. 14 studentů vyjelo do jižního Německa a na jižní Slovensko. Veškeré cestovní a pobytové náklady včetně stravy byly hrazeny z fondu EU. Zapojeni byly německá sekce a sekce odborných předmětů, které zajišťovaly odbornou, jazykovou a kulturní přípravu studentů. Kurzy pro studenty probíhaly zdarma v odpoledních hodinách.

Před odjezdem na stáž proběhlo výběrové řízení, ve kterém byly veškeré znalosti a dovednosti studentů přezkoušeny komisí složené se zástupců PK NJ, PK odborných předmětů a vedení školy (reálné pracovní výběrové řízení). Podmínkou bylo absolvování výše uvedených kurzů. Nejlepší uchazeči se zúčastnili zahraniční stáže v délce 3 týdnů.