Podpora přírodovědných předmětů

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/20.01213
Název operačního programu: ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Název prioritní osy: 2. Podpora prosperity regionu
Název oblasti podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Název dílčí oblasti podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

 

Stručná charakteristika projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů za pomocí moderních didaktických pomůcek a výpočetní techniky. Toto vybavení umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Prostřednictvím stavebních úprav a rozvodů elektroinstalace vzniknou učebny a laboratoře přírodovědných předmětů. Do vzniklých učeben či laboratoří budou pořízeny nové didaktické pomůcky pro výuku, ICT a nábytek.

Výstupy projektu
Výstupem projektu bude 10 inovovaných, modernizovaných či zrenovovaných laboratoří či učeben pro výuku přírodovědných předmětů; stavební úpravy a rozvody elektroinstalace; nákup vybavení pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů.

PARTNEŘI PROJEKTU
 
  1. Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace
  2. Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace
  3. Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
  4. Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
  5. Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
  6. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
  7. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
  8. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
  9. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
10. Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

 

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 9 530 182,62
Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU (85%) 8 100 655,22
Podíl Moravskoslezského kraje (15%) 1 429 527,40

 

Doba realizace projektu
7/2013 – 5/2016

 

Manažer projektu
Ing. Petra Šindelková
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 831
e-mail: petra.sindelkova@kr-moravskoslezsky.cz