Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na SŠ

Název projektu: Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0108

Příjemce dotace: Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace: 06/2013 – 12/2014

Výše finanční dotace: 3 883 070,84 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ v MSK a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.

Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 7 SŠ v MSK prostřednictvím vyvinutí metodiky implementace projektové metody vyučování a inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů.

Hlavním výstupem projektu budou celoroční školní projekty, které budou zpracovávat žáci partnerských škol a následně prezentovat na závěrečném workshopu

Cíle projektu

 • přispět ke zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na SŠ;
 • podporovat a rozvíjet potenciál žáků k vybudování základu pro celoživotní učení;
 • posílení dynamického rozvoje osobnosti žáků oproti statickému učení velkého množství faktů;
 • posilovat mezipředmětové vazby;
 • posilovat měkké dovednosti žáků při skupinové práci a prezentaci projektů.

Partnerské školy

 • Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace
 • Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
 • Gymnázium s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace
 • Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace
 • Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace

Aktivity

 • proškolení pedagogických pracovníků partnerských škol pro práci s ICT pomůckami (měřicí sady)
 • pořízení ICT pomůcek (měřicí sady)
 • implementace ICT pomůcek do výuka přírodovědných předmětů na partnerských školách
 • vytvoření metodiky implementace ICT pomůcek a metodiky projektového vyučování
 • vytvoření sbírek úloh pro provádění experimentů na školách
 • příprava dlouhodobých školních projektů s využitím ICT pomůcek v přírodovědných předmětech
 • vyhodnocení školních projektů na víkendovém workshopu a vyhlášení nejlepšího projektu

Školní projekt

název projektu: Fyzika kolem nás – Imaginární učebna fyziky

autoři: Michaela Lukášková, Tomáš Jurdič, Michal Tomala

Ve svém projektu jsme chtěli ukázat, že pro zkoumání fyzikálních jevů nepotřebujeme špičkově vybavenou laboratoř, ale že je možné využít všechny běžné prostory ve škole. Nepracovali jsme v laboratoři, přesto se v podstatě jednalo o laboratorní měření. V našich měřeních jsme se snažili ověřit některé fyzikální zákony, jejichž teoretický základ jsme získali v hodinách fyziky.

V průběhu našeho projektu jsme prováděli různá měření, abychom si vyzkoušeli připojení různých čidel. Také jsme si museli promyslet, které prostory školy bychom mohli využít jako náhradu za laboratorní prostory.

Ze všech našich pokusů jsme vybrali šest vzorových experimentů z různých oblastí fyziky:

 •  měření elektrického napětí v sériovém obvodu – učebna informačních technologií
 • měření elektrického proudu v paralelním obvodu – notebooková třída
 • galvanický článek – notebooková třída
 • volný pád tělesa – tělocvična
 • ohnisková vzdálenost čočky – školní archív
 • elektromagnetická indukce – učebna informačních technologií

V průběhu naší práce jsme chtěli svým spolužákům nabídnout jinou možnost pochopení, jakými zákony se řídí svět kolem nás, jakou úlohu hraje fyzika v našem každodenním životě, v čem může zvládání jejich zákonitostí prospívat. Studujeme obor Informační technologie, proto se nám zalíbila myšlenka spojení přírodních věd s prací na počítači. Počítačem podporovaný experiment je proto pro nás vítaná možnost, jak spojení fyziky a počítačů provádět v praxi.