Mobilitou k posílení kompetencí žáků na trhu práce

Název projektu Mobilitou k posílení kompetencí žáků na měnícím se regionálním trhu práce
Registrační číslo 2017-1-CZ01-KA102-034674
Číslo a název OP ERASMUS+
Prioritní osa KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců
Příjemce Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Realizace září 2017 – červen 2019

Cíl projektu

V letech 2017-2019 absolvuje celkem 36 studentů oborů informační technologie, obchodní akademie a veřejnosprávní činnost stáže v Německu (Northeim) a Irsku (Dublin).

Harmonogram projektu

září – říjen výběr studentů
říjen – prosinec přípravný kurz
leden – únor absolvování stáže v zahraničí
březen – květen diseminační aktivity, motivační fáze pro 2. běh
září – říjen ´18 výběr studentů
říjen – prosinec přípravný kurz
leden – únor absolvování stáže v zahraničí
březen – květen diseminační aktivity, ukončení programu

erasmus-logo1-e1416711118615