Katedra germanistiky Ostravské univerzity

Kontakty s katedrou trvají již od roku 2006. Tato dlouholetá spolupráce probíhá oběma směry a na úrovni pedagogů i žáků. V posledních dvou letech je ještě intenzívnější, a to díky projektu Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT, spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Katedra od počátku zaštiťuje námi pořádanou Regionální interaktivní soutěž. Jde o prezentace reálií německy mluvících zemí na různá témata. Studenti germanistiky téměř každoročně připravují divadelní představení pro studenty středoškoláky. A právě v rámci již zmíněného projektu NEFLT kolegové z katedry organizují pro naše žáky workshopy a setkání s rodilými mluvčími, což obohacuje jejich znalosti a dovednosti a také upevňuje vztah k německému jazyku. A mnoho z nich si volí také studium nejrůznějších oborů této katedry.

Učitelé naší školy zasvětili kolegy na katedře do problematiky státní maturitní zkoušky, např. seznámili je se strukturou zkoušky, systémem hodnocení, úskalími a svými zkušenostmi.

Informace o katedře a její činnosti: http://ff.osu.cz/kge/