Informace žákům 1. ročníků a jejich zákonným zástupcům

Vážení rodiče, milí žáci,

vstup na střední školu nebývá pro mnohé žáky vždycky jednoduchý. Přichází celá řada změn, adaptace na nové prostředí, noví spolužáci, noví učitelé, dojíždění, spousta učiva, pocit, že mám málo času… Co s tím? Jak se s tím vším vyrovnat? Jak se učit a jak se učit efektivně na střední škole?

Nemusíte mít však žádné obavy, vše se dá v pohodě zvládnout. Adaptační kurzy pomůžou žákům překlenout počáteční sociální a komunikační bariéry, úvodní besedy pedagogicko-psychologické poradny „Jak se učit“ zase uvedou žáky do života středoškoláka.

Také si zkuste prostudovat Příručku Jak se učit na střední škole a inspirujte se radami, které v ní najdete. V tomto materiálu pedagogicko-psychologické poradny se dočtete, co vše může ovlivnit vaši přípravu do vyučování na střední škole

Jak se efektivně učit? Zkuste změnit své studijní návyky a zlepšit domácí přípravu. Metoda „5 P“ přináší pět hlavních zásad, které vám studium můžou usnadnit.

Pokud byste přesto měli jakékoli dotazy v této náročné době adaptace na nové prostředí a nový systém výuky, přijďte si o tom popovídat.

Konzultace v případě výchovných a výukových problémů či individuálních dotazů týkajících se současných i budoucích studijních záležitostí (volba volitelných předmětů, pomaturitní studium, volba povolání apod.) pro žáky, žákyně i rodiče jsou možné kdykoli po předchozí domluvě (osobní, telefonické, mailem).

V případě vážnějších problémů (zhoršený prospěch, změny nebo problémy v chování žáka atd.) se mohou rodiče přímo nebo prostřednictvím školy a ve spolupráci se školou (přes třídního učitele nebo výchovnou poradkyni) obrátit na Pedagogicko-psychologickou poradnu, V. Nejedlého 591, Karviná, a její pobočky.

Vážení rodiče,

neváhejte se obrátit na třídního učitele, výchovnou poradkyni nebo školního metodika prevence při změně chování dítěte či při jakýchkoli náznacích problémů, které by Vaše dítě ve škole mohlo mít. 

Přejeme Vašim dětem – žákům prvního ročníku i primy – úspěšný a pohodový vstup do nového školního života na naší škole.                                      

Vaše výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Bukvaldová a metodička prevence Mgr. Hana Ratajová