Rozvoj všeobecné i odborné angličtiny na SŠ

Název projektu B2 – Rozvoj všeobecné i odborné angličtiny na SŠ
Registrační číslo CZ.10.03.01/00/22_003/0000072
Název OP Spravedlivá transformace
Prioritní osa
Příjemce Moravskoslezský kraj (škola je partnerem)
Realizace září 2023 – srpen 2026

Cíl projektu

Zvýšit uplatnitelnost a konkurenceschopnost žáků na trhu práce:
– zkvalitněním výuky cizích jazyků (tandem, blended learning, CLIL ve výuce)
– zlepšením výsledků žáků u maturitních zkoušek z anglického jazyka
– zvýšením zájmu žáků o mezinárodní jazykové zkoušky, účast na odborných zahraničních stážích

Harmonogram projektu

Zvýšení úrovně cizího jazyka u učitelů odborných předmětů
Trénink odborného cizího jazyka v tandemu (uč. AJ + uč. odb. předmětu)
Reflexe a sledování pokroku
Podpora společného učení na školách (podpora pedagogického lídra)