Akreditace Moravskoslezského kraje jako koordinátora konsorcia v oblasti školního vzdělávání

Název projektu
Registrační číslo 2023-1-CZ01-KA120-SCH-000187994
Číslo a název OP ERASMUS+
Příjemce Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Realizace červen 2024 – srpen 2027

Cíl projektu

 • Vzdělanější a zaměstnanější kraj – podpora kariérového poradenství a příprava absolventů a zaměstnanců pro celoživotní vzdělávání a trh práce
 • Atraktivnější a kulturnější kraj – image škol a kraje, kreativita ve školách, práce s talenty a komunitní role školy
 • Čistější a zelenější kraj – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta a polytechnické vzdělávání včetně zmírnění dopadů konce těžby uhlí na trh práce
 • Propojenější a chytřejší kraj – digitální gramotnost, vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva se zaměřením na kyberbezpečnost
 • Podnikavější a inovativnější kraj – podpora podnikavosti, spolupráce škol s firmami

Aktivity

Mobility vzdělávaných osob:

 1. Mobility pracovníků:
  Stínování na pracovišti
  Kurzy a odborná školení
 2. Mobility žáků:
  Skupinové mobility žáků
  Krátkodobé vzdělávací mobility žáků
  Dlouhodobé vzdělávací mobility žáků

Partneři projektu

 • Koordinátor = Moravskoslezský kraj
 • Členové = vybraná gymnázia zřizovaná Moravskoslezským krajem

 

erasmus-logo1-e1416711118615