Přírodovědný klokan 2023

Rok se s rokem sešel a žáci vybraných tříd oboru gymnázium ve středu 11. 10. 2023 opět dostali příležitost poprat se se záludnými otázkami z oborů matematika, fyzika, biologie, chemie a zeměpis v rámci soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN, kterou pořádá Univerzita Palackého v Olomouci. Studenti tradičně soutěžili v kategoriích kadet (terciáni a kvartáni) a junior (první a druhé ročníky čtyřletého gymnázia spolu s kvintány a sextány). Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhli:

Kategorie KADET

1. – 2. místo KANIOVÁ Aneta (G4.A) a GRYCMON Tomáš (G3.A)
3. místo BEDNARZ Mikuláš (G3.A)

Kategorie JUNIOR

1. místo KRYŠTOFOVÁ Nikol (G2.C)
2. místo PAJĄKOVÁ Gabriela (G6.A)
3. místo SANAKOVÁ Tereza (G2.C)

Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Za předmětovou komisi přírodních věd Mgr. Libor Šostok