Akce pro studenty společenskovědních a dějepisného semináře

Na konci listopadu 2022 jsme pro studenty třetího ročníku a septimy realizovali výukový blok formou metody strukturované inscenace na téma Prevence korupčního jednání. Seminář vedl Mgr. Jiří Římánek z Institutu pro udržitelný rozvoj. Aktivita je součástí projektu, který vznikl ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Korupce je pro většinu studentů středních škol jen pojmem bez konkrétního obsahu. Sice ji vnímají jako něco nesprávného, neetického, ošklivého, ale nemají ji propojenou se svým vlastním životem. V rámci aktivity si v přidělených rolích (aktivního i pasivního podnikatele, lobbisty, zásadového i zkorumpovaného politika apod.) snažili vyřešit problém stanovení a prosazení podnikatelského záměru a získání financí na jeho realizaci.

Věříme, že akce byla pro naše studenty přínosem.

Fotogalerie ke zhlédnutí

Mgr. Jana Bláhová a Mgr. Blanka Buzková