Školní kolo v konverzační soutěži z německého jazyka

Dne 2. 3. 2022 proběhlo školní kolo v konverzační soutěži z německého jazyka, které bylo nově rozděleno na 2 kategorie.

Kategorie IIIA (1) – do 3 let výuky německého jazyka (G5.A, G2.C)
Kategorie IIIA (2) – nad 3 roky výuky německého jazyka a více (G6.A, G7.A, O3.A)

V jednotlivých kategoriích zápolili studenti o příčku nejvyšší, důraz byl kladen v tomto roce na komunikaci, tedy na bohatou slovní zásobu, gramatiku odpovídající dané úrovni a správnou výslovnost.

V kategorii IIIA (1) zvítězila studentka Thi Vy Duong (2.C) a v postupové kategorii IIIA (2) Jasmína Hanesová z O3.A. Všem zúčastněným studentům gratulujeme za úžasné výkony, Jasmíně přejeme mnoho štěstí v kole okresním.

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva, Mgr. Beata Szeligová, Mgr. Svatava Rumpelová a Mgr. Jitka Sekerová