Účast v ekonomické soutěži Duel na VŠB TU v Ostravě

Kateřina Sojková, Jakub Lindovský a Dominik Škuta, studenti čtvrtého ročníku oboru Obchodní akademie, se zúčastnili dne 26. 11. 2021 klání v ekonomických disciplínách v soutěži Duel – studenti versus daně, účetnictví, finance, podniková ekonomika a legislativa.

Akci pro studenty připravila Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB TU v Ostravě.

Děkujeme Katce, Jakubovi a Dominikovi za reprezentaci naší školy.

Za PK EKO Ing. Ivana Brožíková a Ing. Hana Jiříčková