Účast na simulaci „Buduj stát“ na Univerzitě Karlově v Praze

Martin Brožek student třídy V2.A oboru Veřejnosprávní činnost se ve dnech 27. a 28. listopadu 2021 zúčastnil projektu a simulace „Buduj stát“, kterou uspořádala Filozofická fakulta UK v Praze. Tato akce je vzdělávacím projektem pro studenty středních a vysokých škol, na které si mohou vyzkoušet simulaci historického a politického vývoje krátce po založení První republiky v letech 1918 – 1923. Studenti zastupují poslance pěti nejsilnějších prvorepublikových, politických stran a snaží se najít řešení hlavních problémů tehdejší doby. Součástí projektu byly také doprovodné akce – přednášky a debaty s odborníky a procházka historickou Prahou.

Ing. Leona Šidová