Pomaturitní studium a zaměstnání

MATURITA. A CO DÁL?

„Vaše práce tvoří jednu z velkých částí vašeho života a jedinou možností, jak být opravdu spokojený, je dělat to, čemu věříte, že je skvělá práce. A jedinou cestou, jak dělat skvělou práci, je milovat, co děláte. Jestliže jste to doposud ještě nenašli, hledejte dál. Nepřestaňte. Stejně jako u všeho vám dá vaše srdce najevo, až to najdete.“

Steve Jobs

Milí studenti,

zvládli jste studium na naší škole a maturita je za dveřmi. A co dál? Studium? Zaměstnání?

Máte vysněné povolání, ale nevíte, kterou vysokou školu vystudovat?

Přemýšlíte nad tím, jaké osobnostní předpoklady a dovednosti byste měli mít, když chcete danou profesi vykonávat?

Víte, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů na absolventy a jaké kompetence zaměstnavatel od vás očekává?

Ještě nevíte, stále váháte jaké zvolit povolání?

Někdo dříve, někdo později, ale nakonec každý z vás si začne klást podobné otázky. 

S odpověďmi by vám mohly pomoci následující odkazy:

Zkuste třeba on-line aplikaci, která může při výběru budoucí kariéry pomoci:

Můj život po škole 

Předcházející a mnohé další otázky vám také pomůže zodpovědět:

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání


INFORMACE KE STUDIU, K VOLBĚ POVOLÁNÍ A PROFESNÍ ORIENTACI

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

INFORMACE PRO VÝBĚR VŠ

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

VOŠ A JAZYKOVÉ ŠKOLY

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přípravné kurzy pořádají buď soukromé firmy, nebo jednotlivé fakulty VŠ. Informace o kurzech se nejlépe dozvíte na webových stánkách konkrétní fakulty. Existuje  také několik soukromých společností, které různé přípravné kurzy nabízejí. Můžete se rozhodnout, zda se kurzů chcete zúčastnit osobně, nebo se budete připravovat sami doma podle učebnic, které tyto společnosti nabízejí.

Společnosti a vzdělávací agentury, které nabízí přípravné kurzy

(reference získáte asi nejlépe u svých starších spolužáků):

www.scio.cz

Kurzy na TSP – přípravné kurzy na přijímací zkoušky Masarykovy univerzity v Brně

Sokrates

Tutor

www.kampomaturite.cz – nabídka přípravných kurzů a publikací (např. e-book Jak se dostat na nejžádanějších obory VŠ)

Kurzy Fido

www.samouk.cz online kurzy s výkladem teorie, testy + online konzultace s lektorem

MATURITA

PRŮVODCE SVĚTEM POVOLÁNÍ

Infoabsolvent – informační systém o oborech vzdělání, středních školách, povoláních a uplatnitelnosti na trhu práce

Národní soustava povolání – podrobné informace o cca 2000 povoláních

Cesta k zaměstnání – vzdělávací aplikace, která seznamuje žáky s tvorbou životopisu, hledáním práce na pracovním portále, výběrovým řízením a vzhledem pracovní smlouvy.

Orienteexpress – volně přístupný on-line program, který Vám pomůže při hledání užitečných informací, ale i se studijní a profesní orientací

Národní kvalifikace – informace o možnostech získání dílčích profesních kvalifikací či úplné profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006

DAT CZ – databáze dalšího profesního vzdělávání

ISPV – informační systém o průměrném výdělku

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

TESTY K VOLBĚ POVOLÁNÍ:
Infoabsolvent – profitest
Silné stránky – test silných stránek – otestujte se
Na jakou práci se hodíš? – test osobnosti

DALŠÍ TESTY:

Úřednická zkouška – zkouška pro státní zaměstnance

Testy z němčiny
eTesty – zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění (vhodné pro žáky, kteří v rámci výuky absolvují kurzy k získání řidičského oprávnění)

STUDIUM A PRÁCE V ZAHRANIČÍ

Vstupem České republiky do Evropské unie se ohromně rozšířily možnosti mladých lidí studovat a pracovat v zemích EU. Ještě stále je ale třeba překonat některé administrativní překážky. Informace o možnostech a rady najdete na těchto webových stránkách:

Portál Evropské unie

Evropský portál vzdělávacích příležitostí Ploteus vám nabídne vyhledávání a databáze studijních příležitostí, popis národních vzdělávacích systémů, informace o národních a evropských mobilitních programech a praktické informace o jednotlivých zemích.

Informace pro občany, kteří chtějí najít uplatnění na evropském trhu práce, shromažďuje poradenská síť EURES, můžete navštívit odkaz Ministerstva práce a sociálních věci, neboť střediska EURES pracují při Úřadech práce v ČR.

Informace o možnostech vysokoškolského studia v zahraničí, především ve Velké Británii, nabízí Poradenské centrum pro vysokoškolské studium v zahraničí UNILINK.