Velikost textu:

Zkouška ENTER z moderní korespondence

20 studentů z oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Veřejná správa úspěšně vykonalo zkoušku ENTER z moderní korespondence.

Úspěšným složením zkoušky účastníci získali CERTIFIKÁT ENTER a prokázali, že v souladu s ČSN 01 6910 ovládají všechny formy moderních způsobů komunikace v obchodním styku včetně náročných příloh. Za zkoušku se postavila řada garantů a partnerů sdružujících jak velké, tak malé zaměstnavatele.

Za předmětovou komisi odborných ekonomických předmětů Pavlína Palová


logo