Velikost textu:

Spolupráce s vysokými školami

V rámci dlouhodobé spolupráce naší školy s vysokými školami byly v průběhu měsíce listopadu uskutečněny workshopy s odbornou ekonomickou problematikou.

Workshopy vedli vyučující Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné s účastí studentů čtvrtých ročníků studijních oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum.  Studenti uvedených studijních oborů měli možnost diskutovat o problematice financování domácností a o vývoji české ekonomiky.

Děkujeme zástupcům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Slezské univerzity v Opavě za spolupráci v oblasti přípravy našich studentů k navazujícímu odbornému vysokoškolskému studiu, která se projevuje výraznými pozitivy v podobě příznivých studijních výsledků našich absolventů při studiu na vysokých školách s odborným ekonomickým zaměřením.

Za předmětovou komisi odborných ekonomických předmětů Ivana Brožíková


logo