Velikost textu:

Spolupráce s katedrou germanistiky v Ostravě pokračuje

Ve čtvrtek 7. 11. 2013 se skupina žáků třetího ročníku oboru Ekonomické lyceum zúčastnila 2 workshopů na katedře germanistiky Ostravské univerzity.

První workshop „Jak využívat počítač a software při učení se cizímu jazyku a při zefektivnění práce na překladech zvláště odborných textů“ zodpověděl žákům otázky: Jaké technické možnosti, prostředky a pomůcky má k dispozici student cizího jazyka? Jak lze efektivně využít elektronické slovníky, překladače a databázový software? Jak si lze zjednodušit práci při překladech, zejména odborných textů? Jak pracovat s odbornou terminologií v rámci databázových systémů? Jak efektivně využívat počítač při učení se cizímu jazyku, při studiu nebo při práci na překladech? Účastníci měli možnost vyzkoušet si prezentované pomůcky a software prakticky.

Druhý workshop představoval „Martinée s regionální spisovatelkou Janou Schlossarkovou“.

Spisovatelka přiblížila účastníkům svoji literární tvorbu, představila práci s řečí svých předků – nenapodobitelnou „prajskou“ mluvou, zmínila některá úskalí práce s prameny i autentickými výpověďmi pamětníků. Jana Schlossarková se ve své literární tvorbě zaměřuje na život obyvatel Hlučínska, regionu s pohnutou historií, který od roku 1742 náležel k Pruskému Slezsku, od roku 1920 k Československé republice. Po Mnichovu v říjnu roku 1938 bylo Hlučínsko připojeno k nacistickému Německu, aby se po roce 1945 stalo součástí Československé republiky. Vliv německého aspektu v rámci zmíněného období je nepřehlédnutelný. Odráží se i v hlučínském nářečí, ve kterém spisovatelka píše své knihy.

Setkání středních škol na půdě katedry proběhlo pod záštitou projektu NEFLT – Síť vzdělávání učitelů cizích jazyků. Nebyla to akce ojedinělá, neboť na tomto projektu spolupracujeme s pracovníky katedry již 2 roky. Nabízejí žákům středních škol zajímavé workshopy a umožňují jim setkání s rodilými mluvčími. A to je jistě také způsob, jak upevňovat a rozvíjet jejich vztah k německému jazyku.

Mgr. Svatava Rumpelová


logo