Velikost textu:

Výsledky školního kola soutěže Přírodovědný klokan

Tradičně, jako každý rok, se žáci naší školy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, která je pořádána Univerzitou Palackého v Olomouci. Díky ní si mohli studenti otestovat své znalosti z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 zástupců tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty a odpovídajících ročníků čtyřletého gymnázia. Soutěžili ve dvou kategoriích: Kadet (tercie, kvarta) a Junior (ostatní ročníky).

Pořadí nejlepších řešitelů

 KADETKlokan

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA POČET BODŮ
1. HALAMÁSKOVÁ Věra G4.A 76
2. KOPKA Viktor G4.A 73
3. SIDZINOVÁ Lucie G3.A 64

JUNIOR

POŘADÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO TŘÍDA POČET BODŮ
1. KLAPUCHOVÁ Eliška G2.D 88
2. IVORA Adam G5.A 79
3. PHAM Bich Phuong G6.A 74

 

Pořadí ostatních soutěžících je zveřejněno u kabinetu biologie a na informačním serveru Moodle v sekci biologie. Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem děkujeme za účast.

Za PK biologie-fyzika-chemie-základy přírodních věd Mgr. Vladimíra Bukvaldová a Mgr. Libor Šostok


logo