Přehled nabízených kroužků žákům školy ve školním roce 2021/2022

– sportovní hry (děvčata), středy 14:00 – 15:30
– sportovní hry (chlapci), pátky 13:30 – 14:30
– pěvecký sbor, čtvrtky a pátky 14:15 – 15:45
– latina (pro maturitní, popř. předmaturitní ročníky), čtvrtky 14:30 – 16:00
– 3D tisk a 3D modelování, úterky 14:15 – 15:45
– programování mobilních aplikací, středy 15:15 – 16:45
– programování robotů SPHERO, středy 15:15 – 16:45
– příprava na Zertifikat Deutsch B1
– kroužek výtvarné výchovy
– dramatický kroužek

Více informací získáte na školním FB a u vyučujících TV, HV, VV, jazyků a informatiky.