Velikost textu:

Jugendcamp Donaujugendbrücke 2013 – Evropské setkání mládeže 2013

Ve dnech 22. – 27. 9. 2013 jsme se zúčastnili německého projektu Donaujugendbrücke, který probíhal v jednom z největších rumunských měst, Temešváru.

Na tomto místě se sešlo přibližně 80 studentů z různých škol, kteří reprezentovali země, kterými buď řeka Dunaj protéká, nebo v povodí Dunaje leží. Na setkání jsme debatovali o ekologických a politických problémech, jimiž jsou podunajské státy spojeny. Během prvního dne jsme byli rozděleni do workshopů, které se týkaly různých oblastí, např. kultury, ekologie, korupce apod. Druhý den jsme si mohli prostřednictvím jednodenního výletu udělat obrázek o životě v Rumunsku. Vesnická krajina mnohé mile překvapila. Další dny jsme usilovně pracovali ve vybraných workshopech. Poslední večer jsme naši celotýdenní práci úspěšně zhodnotili, a poté ji podrobně prezentovali před novináři a diváky.

O náš projekt projevila velký zájem i veřejnost, během týdne nás navštívilo temešvárské rádio, ba dokonce i rumunská národní televize. Účast na Evropském setkání mládeže nám poskytla mnoho zkušeností, které bezesporu v životě mnohokrát využijeme.

Jan Musil, G4.D

Projekt Jugendcamp Donaubrücke

  • Celý projekt je zaštitován Ministerstvem školství a kultury v Bádensku-Württembersku a nadace Donaubüro.  Účastníky projektu jsou Němci, Rakušané, Maďaři, Češi, Slováci, Chorvaté, Rumuni, Bosňané, Černohorci, Bulhaři, Srbové a Ukrajinci.   Do projektu bylo přizváno naše gymnázium jako jediná škola v ČR. Obsahem projektu je přiblížit studentům EU, její fungování a další specifika.  Cílem setkání mladých lidí v Temešváru bylo vytvoření Evropského parlamentu mladých, včetně jednotlivých politických frakcí. Komunikačním jazykem je němčina. Setkání jsou financována ze zdrojů EU.

 Donau3 Donau2 Donau1


logo