Velikost textu:

Exkurze třídy V1.A do Karviné

Dne 22. 10. 2013 jsme se zúčastnili exkurze do Karviné. Nejprve jsme navštívili zasedání zastupitelstva. Z celkového počtu zastupitelů bylo přítomno 36. Někteří z nich kladli interpelace, na které pak odpovídal primátor a následně první náměstek. Dále jsme navštívili Státní okresní archiv, ve kterém jsme si prohlédli ukázky starých kronik a listin. Zaměstnanec archivu nám vyprávěl, jak to v archivu chodí. Výklad byl doplněn výstižným filmem. Zběžně jsem nahlédli do náplně práce těchto institucí. Exkurze nás obohatila o spoustu nových poznatků a pozměnila naše dosavadní naivní představy o jejich fungování. Bylo to takové malé praktické rozšíření učiva z veřejné správy.

Michaela Vicherková, V1.A

Karvina1 Karvina2


logo