Velikost textu:

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

počet žáků  kód oboru název oboru  poznámka
přehled kritérií
13 žáků 18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté kriteria_IT-3_kolo
8 žáků 63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté kriteria_OA-3_kolo
2 žáci 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté kriteria_VS-3_kolo

Informace pro uchazeče v 3. kole:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (§ 60 odst. 5 školského zákona).
Předvyplněné formuláře je možno stáhnout ze stránek Cermatu. Lze je samozřejmě získat na základních školách.

Uchazeči o výše zmíněné studijní obory odevzdají přihlášku pro třetí kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli střední školy od 30. června 2020 do 30. července 2020. Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (§ 60 odst. 6 školského zákona) a zároveň klasifikace z příslušných pololetí ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku (nebo vysvědčení za 8. resp. 9. ročník). Uchazeč rovněž odevzdá své výsledky testů z matematiky a českého jazyka z 1. kola přijímacího řízení.

 U všech oborů vzdělání vyučovaných na naší škole nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, a proto uchazeči nemusí předkládat k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Veškeré aktuální informace o přijímacím řízení Vám sdělí výchovná poradkyně: Mgr. Eva Jeřábková – tel.: 596 539 330.


logo