Pozvánka na Den otevřených dveří ve středu 23. 11. 2022

Jsi žákem, žákyní 5. nebo 9. třídy základní školy? Máš chuť se vzdělávat v moderní škole? Baví Tě matematika, angličtina a další všeobecné předměty, nebo se chceš více zaměřit na ekonomické vědy, veřejnou správu, či informatiku a kybernetiku?

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (GOA) pořádá ve středu 23. 11. 2022 od 14 do 18 hodin prezenčně Den otevřených dveří.

V průběhu odpoledne zájemcům o studium a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti nabízíme prohlídku našich nových jazykových laboratoří, přírodovědných odborných učeben, sportovních komplexů (sportovní hala s horolezeckou stěnou, gymnastický sál, posilovna, pohybový sál), počítačových učeben zaměřených na robotiku. Dále vysvětlíme specifika studia jednotlivých studijních oborů, poinformujeme rodiče o přijímacím řízení, přípravných kurzech atd.

Pokud se nebudete moci zúčastnit prezenční návštěvy, můžete využít online Dne otevřených dveří ve středu 30. 11. 2022.

Odkaz pro připojení na Den otevřených dveří online

Přihlásit se můžete přes web https://veletrh-skol.msk.cz a pak si najdete naši školu.

Na Vaši návštěvu v hlavní budově školy se těší zaměstnanci a žáci Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové.

INFORMACE PRO UCHAZEČE – PŘÍPRAVNÉ KURZY