Velikost textu:

2. kolo přijímacího řízení 2018/2019

počet žáků  kód oboru název oboru  poznámka
přehled kritérií
8 žáků 18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté kriteria_9 IT – 2 kolo

Informace pro uchazeče v 2. kole:

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (§ 60 odst. 5 školského zákona).
Předvyplněné formuláře je možno stáhnout ze stránek Cermatu. Lze je samozřejmě získat na základních školách.

Uchazeč odevzdá přihlášku pro druhé kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání řediteli střední školy od 9. května 2019 do 31. května 2019. Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (§ 60 odst. 6 školského zákona).
Součástí přihlášky je klasifikace z příslušných pololetí ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 U všech oborů vzdělání vyučovaných na naší škole nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče, a proto uchazeči nemusí předkládat k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Veškeré aktuální informace o přijímacím řízení Vám sdělí výchovná poradkyně: Mgr. Eva Jeřábková – tel.: 596 539 330.


logo