Velikost textu:

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na rok 2017/18

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Omlouváme se za mírné zpoždění při zveřejnění výsledků přijímacího řízení z technických důvodů.

Kód oboru Název oboru Poznámka
Přijatí Nepřijatí
79-41-K/81 Gymnázium osmileté G8_prijati_2017 G8_neprijati_2017
79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté G4_prijati_2017 G4_neprijati_2017
18-20-M/01 Informační technologie čtyřleté IT_prijati_2017 IT_neprijati_2017
63-41-M/02 Obchodní akademie čtyřleté OA_prijati_2017 OA_neprijati_2017
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost čtyřleté VS_prijati_2017  VS_neprijati_2017

 

Poučení pro přijaté uchazeče

Zápisový lístek odevzdejte nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené.  

Mgr. Pavel KubínekKontakt

Masarykova třída 1313

735 14 Orlová-Lutyně

Tel. ředitelství školy:

596 539 301

Tel. vedoucí jídelny:

596 539 377, 731 519 003

kancelar@goa-orlova.cz

Datová schránka: fz4fxhf

Rychlé odkazy

Štítky

Cizí jazyky Družba Ekonomické vědy Neuron Pěvecký sbor Přírodní vědy Společenské vědy Sportovní aktivity Zahraniční exkurze Úspěchy v soutěžích Školní akce

GOA Orlová na FB


Víte, co
dýcháte?

logo