Velikost textu:

Úřední deska

2. 7. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy střech obchodní akademie“
Příloha: oprava_strech-vyzva

 

3. 5. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Výměna osvětlení ve sportovní hale školy“
Příloha: osvetleni-vyzva

 

9. 3. 2018 Nabídka pracovního místa – učitel(ka) informatiky
Popis: Škola: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Místo výkonu práce: sídlo školy
Platové zařazení: dle platných mzdových tabulek a praxe
Požadované vzdělání: VŠ učitelského směru pro SŠ, popř. VŠ odborného směru s DPS
Požadavky: učitel(ka) informatiky s důrazem na poč. systémy a poč. sítě, znalost práce ve Virtual box, Cisco Packet Tracer
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018
Přihlášku zašlete: do 30. 4. 2018 na adresu pavel.kubinek@goa-orlova.cz
Kontakty: tel.: 596 539 302, 736 772 431, e-mail: pavel.kubinek@goa-orlova.cz, web: www.goa-orlova.cz

 

9. 3. 2018 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na stavební úpravy střech budovy B Gymnázia a Obchodní akademie Orlová“
Příloha: vyzva-strechy

 

20.9.2017 Volby do školské rady na období 2017 až 2020 – informace pro rodiče
Přílohy: Školská rada Kandidáti
Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady 2017
Oznámení o jmenování volební komise 2017

 

25.4.2017 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci ústředního topení v budově B Gymnázia a Obchodní akademie Orlová“
Příloha: VZ_projektova-dokumentace

 

29.3.2017 Poskytnutí informace k budově bývalé OA v Orlové
Informaci poskytl: 29. 3. 2017 Mgr. Pavel Kubínek
Zveřejněno dne: 29. 3. 2017Předmět žádosti:Žadatel požaduje poskytnutí těchto informací:
1. Je k dispozici nějaká zpracovaná studie (dokumentace) na využití volných kapacit budovy OA Orlová (obchodní akademie)?
2. Pokud ano, z čeho byla studie (dokumentace) financována, co je účelem studie a jaký je její výsledek – závěr.
3. Kdo a na základě čeho zpracování výše uvedené studie zadal, schválil a financoval.Poskytnuté informace:Ad 1) Ano, zpracovaná studie ke změně užívání části komplexu budov bývalé Obchodní akademie je k dispozici na sekretariátu Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o. Tuto studii má rovněž zřizovatel školy a také MĚÚ v Orlové. Žádná jiná dokumentace, třeba projektová, neexistuje.Ad 2) Účelem studie bylo zjistit, zda je možno část objektu využít i pro další krajské příspěvkové organizace působící v Orlové. Výsledkem studie bylo na základě požadavků dotčených organizací vyčíslit odborný odhad investičních nákladů. Ten je uveřejněn i na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje . Žádný jiný výsledek není.Ad 3) Na základě několika pracovních jednání mezi všemi zainteresovanými subjekty a zřizovatelem školy bylo zřizovatelem schváleno vypracování studie. Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o., jako správce majetku, objednal výše zmíněnou studii. Financována byla z provozních prostředků školy, které poskytl zřizovatel.
20.3.2017 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.
2.1.2017 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Doplnění a úpravy rozvodů strukturované kabeláže Gymnázia a Obchodní akademie Orlová“
Příloha: vyzva-doplneni-a-uprava-rozvodu-site-goa
9.1.2017 – Dodatečné informace č. 1

 

24.5.2016 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce školní jídelny Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o. – 2“
Příloha: vyzva-jidelna-2

 

5.5.2016 Oznámení o zrušení veřejné zakázky „Rekonstrukce školní jídelny Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.“
Příloha: Oznámení_o_zrušení_VZ

 

21.4.2016 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce školní jídelny Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.“
Příloha: vyzva-jidelna

 

13.10.2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky
Příloha: PC a monitory 2015.zip

 

20.7.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt v Německu“
Přílohy:  Německo2

 

1.7.2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky „Opravy stěnových a stropních dilatací budovy Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.“
Přílohy: Opravy dilatací

 

30.6.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt ve Španělsku“
Přílohy: Španělsko

 

29.6.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt v Německu“
Přílohy: Německo
14.7.2015 – Oznámení o zrušení – Německo

 

29.6.2015 V rámci realizace IPo S jazyky do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0244 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii“
Přílohy: Velká Británie
2.7.2015 – Dodatečné informace_Velká Británie

 

18.5.2015 Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky
Oprava hydroizolace kolovny budovy Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Příloha: Oprava_hydroizolace_kolovny.zip

 

5.1.2015 Výsledek veřejné zakázky „Nákup tabletů“ v rámci realizace IPo RESTART, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004
Přílohy: Vysledek-VZ_C143146

 

12.12.2014 V rámci realizace IPo RESTART, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0004  vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup tabletů“.
Přílohy: Výzva
Přílohy

 

12.11.2014 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na nákup software
Přílohy: Výběrové_řízení

 

14.10.2014 Výsledky 2. kola voleb do školské rady
Přílohy: Zápis o 2. kole voleb
Členové školské rady

 

15.9.2014 Oznámení o konání 2. kola voleb do školské rady
Volební komise ve spolupráci s ředitelem Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o. vyhlašují dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (v platném znění) druhé kolo voleb 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Více informací najdete v přílohách.
Přílohy: 1. kolo voleb – Zápis
2. kolo voleb – Informace

 

5.9.2014 Volby dalších 2 členů do školské rady se uskuteční ve čtvrtek 11. 9. 2014 od 6:45 do 16:00 hodin na vrátnici budovy A (budovy gymnázia). Informace o kandidátech a další informace najdete v příloze.
Přílohy: Školská rada – kandidáti

 

1.9.2014 Oznámení o konání voleb do školské rady
Volební komise ve spolupráci s ředitelem Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o. vyhlašují dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (v platném znění) volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků.
Přílohy: Dopis rodičům

 

14.7.2014 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na nákup 27 počítačů
Přílohy: Text výzvy

 

18.6.2014 V rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0008“ vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění ubytování v Praze pro žáky a pedagogy Gymnázia a Obchodní akademie, Orlová, p. o.
Přílohy: Vyzva Praha
01_ZD_Praha
02_Smlouva navrh Praha
Doplnujici_informace_C141076

 

24.4.2014 V rámci realizace projektu Dílčí kvalifikace – nástroj pro efektivní získání kvalifikace a cesta k rychlé změně kompetencí, reg. č.: CZ.1.07/3.2.07/03.0122 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Nákup IT vybavení“.
Přílohy: 01_ZD_DK_2014
02_OP_Smlouva navrh_DK_2014
Priloha 1_specifikace_DK
priloha_c_2_Smlouvy-PR_DK
Vyzva_DK_2014

 

23.4.2014 V rámci realizace IPo KOMPAS – KOMbinovaný Profil Aktivit Střední školy reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0012 a rea lizace IPo Kvalita vzdělávání jako cíl digitální školy reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0968 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka počítačů a monitorů“.
Přílohy: 01 ZD_PC
02 OP – Smlouva navrh_PC
Priloha 1 – TS_PC
Priloha_c_2_Smlouvy-PR_PC
VZ – vyzva_PC

 

16.4.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka prezentační techniky“V rámci realizace IPo v oblasti podpory 1.5 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka prezentační techniky“.
Přílohy: VZ – výzva
01 Zadávací dokumentace
Příloha 1 – Technická specifikace
02 OP – Smlouva návrh

 

25.2.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění autobusové dopravy“V rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“,
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0008 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění autobusové dopravy“.
Přílohy: VZ_Zajisteni_dopravy01 ZD02 Navrh_Ramcova smlouvaDodatečné informace

 

29.1.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka školního nábytku, zatemnění, mycího centra a instalace elektrorozvodů“V rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0008 vyhlašuje Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka školního nábytku, zatemnění, mycího centra a instalace elektrorozvodů“.
Přílohy: VZ_dodavka-nabytku01 ZD02 OP – Smlouva navrh03 Krycí listTechnická specifikacePoložkový rozpočet


Kontakt

Masarykova třída 1313

735 14 Orlová-Lutyně

Tel. ředitelství školy:

596 539 301

Tel. vedoucí jídelny:

596 539 377, 731 519 003

kancelar@goa-orlova.cz

Datová schránka: fz4fxhf

Rychlé odkazy

Štítky

Cizí jazyky Družba Ekonomické vědy Neuron Pěvecký sbor Přírodní vědy Společenské vědy Sportovní aktivity Zahraniční exkurze Úspěchy v soutěžích Školní akce

GOA Orlová na FB


Víte, co
dýcháte?

logo