Velikost textu:

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na 2. třídní schůzky a pohovory s vyučujícími ve školním roce 2018/2019, které se konají ve čtvrtek 11. dubna 2019 v hlavní budově školy.

Třídní schůzky začínají v 16:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd, pak následuje možnost individuálních konzultací s vyučujícími. V maturitních třídách budou do programu schůzek mimo jiné zahrnuty důležité informace  k maturitní zkoušce.

Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy


logo