Velikost textu:

Studenti se zúčastnili sbírky na pomoc lidem postiženým AIDS

Dne 1. prosince 2013 proběhla v celé naší republice v rámci Světového dne boje proti AIDS peněžní sbírka na pomoc lidem nakaženým virem HIV. Za naši školu se této sbírky zúčastnili studenti třídy V3.A, pod záštitou paní profesorky Ratajové, kterým se podařilo vybrat 6 230 Kč.

Symbolem solidarity s lidmi nakaženými virem HIV a rovněž symbolem boje proti této nemoci je červená stužka, jež byla předmětem této sbírky. Cena jedné stužky je 20 Kč a všechny finance vybrané jejich prodejem byly zaslány na bankovní účet občanského sdružení ČSAP se sídlem v Domě světla v Praze, které v České republice zajišťuje poradenství, prevenci a pomoc lidem HIV pozitivním.

Otázka AIDS je ve světě velkým, těžko řešitelným problémem a jedinou účinnou obranou proti nákaze virem HIV je prevence, která je i po tolika letech, kdy je nákaza v povědomí lidstva, velmi podceňována. Všichni lidé nakažení virem HIV jsou více či méně odkázáni na pomoc druhých, a i když je mnohdy pro „zdravé“ lidi těžké jejich boj s touto nemocí pochopit, tak přispět částkou 20 Kč na dobrou věc rozhodně není mnoho a nemocní vám budou za každý projev solidarity velmi vděční.

Jakub Curylo, V3.A


logo