Velikost textu:

Předvánoční beseda tvůrců NEURONu s redaktory Orlovských novin, Karvinského deníku a TV Polar

V krásné předvánoční atmosféře s plamínky svíček a vůní cukroví proběhla páteční schůzka členů redakce NEURONu. Právě začíná druhá vyučovací hodina, pro nás v multimediální učebně na 5. patře. Přidávají se někteří naši absolventi a tři milí hosté – pan Luděk Cibulka (Orlovské noviny) s panem Davidem Stejskalem (kameraman TV Polar) a panem Davidem Gorgolem (bývalý redaktor Karvinského deníku). Pan Cibulka už vytahuje fotoaparát, ale my jej zastavujeme. Chceme nejdříve slyšet o jeho práci, abychom se mohli něčemu přiučit. Začíná tedy krátkým výkladem a pak už odpovídá na naše otázky. Naši redaktoři se střídají v pořizování fotografií a kameraman točí první záběry z dnešní schůzky. Od pana Cibulky se dozvídáme, jak se vytvářejí jednotlivá čísla Orlovských novin a jak málo je na to času. „Redaktoři musí zpracovat své články během víkendu, v pondělí projdou diskuzí s vedením a úterý zbývá na grafiku.“ říká pan Cibulka, který se grafikou zabývá. Svou práci má obvykle hotovou už za 5-6 hodin! Po tomto sdělení se podívám na naše grafiky, kteří se tváří velmi překvapeně. I pro mne je to šok, jak rychle se v profesionálním tisku musí pracovat.

Když se dovíme všechno, co jsme pro tuto chvíli chtěli od našeho hosta vědět, dostáváme i dva vánoční dárky – možnost vidět ukázku zpracování grafiky, jak ji provádí pan Cibulka, a rovněž (jestli nápad bude schválen) máme šanci reprezentovat naši školu přímo v Orlovských novinách na nám přiděleném prostoru!

Poté se již pan Cibulka chopí svého fotoaparátu a my se chystáme vyzpovídat dalšího hosta, pana Gorgola. Zjišťujeme, že ani v Karvinském deníku není práce jednoduchá. Hlavně proto, že zde není redaktor jen redaktorem, ale rovněž korektorem, fotografem i grafikem. „Před vydáním výtisku probíhávají porady, na kterých šéfredaktor přidělí práci redaktorům,“ povídá pan Gorgol, „redaktoři musí napsat zhruba jeden článek denně.“

Jako poslední z našich hostů se dostává ke slovu pan Stejskal, jenž má na starosti videoreportáže hlavně z Orlové. Jelikož pořizování videí obvykle není v popisu práce nás školních redaktorů, většina informací pro nás byla nových. „Na dvouminutovou reportáž si obvykle natočím okolo 20 minut materiálu, který pak sestříhávám a upravuji,“ říká pan Stejskal. Celková práce na jedné dvouminutové reportáži trvá i několik hodin! „Při natáčení musím i hodně uvažovat dopředu, jak co bude,“ prozrazuje dále pan Stejskal.

Po tolika vyčerpávajících informacích našich hostů je řada na nás. Pan Stejskal se chopí kamery a pan Cibulka mikrofonu a s několika z nás vedou rozhovor. I poté, co nás dva naši hosté opustí, setrváváme. My, stávající studenti, začínáme zpovídat naše absolventy. Řeč je o jimi zvolených vysokoškolských studijních oborech. Od nich se mi jako nejdůležitější informace jeví to, že hlavní je studovat, co nás baví! Protože jak prohlásil loňský absolvent a náš bývalý šéfredaktor Filip Dembický, nynější student oboru egyptologie na Karlově univerzitě v Praze: „Volný čas se pro mě stal prázdnou množinou.“

Tak ať Vám studium na VŠ nepřijde jako ztracený čas!

Za redakci Michaela Daňková, G3.D

Videoreportáž ze schůzky ke zhlédnutí

NEURON_Vanoce2013_1 NEURON_Vanoce2013_2 NEURON_Vanoce2013_3

NEURON_Vanoce2013_4 NEURON_Vanoce2013_5 NEURON_Vanoce2013_6


logo