Velikost textu:

Oslavy 100. výročí založení obchodní akademie a 110. výročí založení gymnázia

Vážení absolventi, učitelé, studenti a přátelé naší školy!

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o.  vstoupila 1. září 2018 do 6. roku od sloučení bývalých subjektů – Gymnázia a Střední odborné školy a Obchodní akademie v Orlové. Zároveň je školní rok 2018/19 významný tím, že v roce 2019 uběhne již 100 let od založení Obchodní akademie v Orlové a 110 let od založení orlovského gymnázia.

Naše škola organizuje oslavy, které vyvrcholí v sobotu 21. září 2019. Během roku připravujeme akce, ve kterých umožníme našim absolventům, bývalým i současným pedagogům, ostatním zaměstnancům i široké veřejnosti přiblížit vývoj naší školy od dávné historie až po současnost.

Vážení přátelé, ačkoliv jednáme se sponzory o finančním zabezpečení oslav, budeme vděčni za jakoukoli Vaši finanční podporu. Příspěvky lze zaslat na účet Nadačního fondu Gymnázia a Obchodní akademie Orlová k výročí školy č.: 287329486/0300, vedený u ČSOB, a. s., variabilní symbol: RokMaturity (např. 1989). Do zprávy pro příjemce prosíme uveďte Vaše jméno a příjmení, (roz. Rodné příjmení) a třídu, např. Jana Nováková (roz. Dvořáková), třída 4.C.

Termín oslav:  21. září 2019. Další informace k výročí budeme průběžně zveřejňovat. Jsme už i na Facebooku: www.facebook.cz/goaorlovavyroci

Kontaktní e-mail k zasílání námětů, obrazových a textových materiálů k oslavám: pavel.kubinek@goa-orlova.cz

Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy


9. 10. 2018 – Vyhlášení soutěže O nejlepší návrh loga ke 100. výročí založení Obchodní akademie v Orlové – Zadání soutěže

14. 1. 2019 – Výsledky soutěže O nejlepší návrh loga ke 100. výročí založení  Obchodní akademie v Orlové – Vítězné návrhy log

20. 2. 2019 – Elektronická databáze absolventů školy – zkompletována databáze absolventů obchodní akademie 


logo