Velikost textu:

Organizace roku

Období školního vyučování pondělí 3. 9. 2018 – pátek 28. 6. 2019
Ukončení klasifikace za 1. pol. – středa 23. 1. 2019
za 2. pol. – pondělí 24. 6. 2019
za 2. pol. – u maturantů – čtvrtek 25. 4. 2019 do 12 hodin
Ukončení 1. pololetí čtvrtek 31. ledna 2019 (datum na vysvědčení a výpisu)
Ukončení 2. pololetí pátek 28. června 2019 (datum na vysvědčení), maturanti 30. dubna 2019
PRÁZDNINY A DNY VOLNA PRO ŽÁKY
Podzimní prázdniny pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019 (nástup ve čtvrtek 3. 1. 2019)
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny pondělí 11. 2. – neděle 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. 4. 2019
Hlavní prázdniny pondělí 1. 7. – pátek 30. 8. 2019
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
4-leté i 8-leté studium 1. kolo – od 12. dubna 2019 (jednotlivé termíny budou upřesněny)
MATURITNÍ ZKOUŠKY (STÁTNÍ MATURITY)
V podzimním zkušebním období 2017 praktická zkouška (pátek 7. 9. 2018), ústní zkouška (12. 9. a 13. 9. 2018)
písemné zkoušky (3. – 5. 9. 2018)
Přihláška k maturitní zkoušce do pondělí 3. 12. 2018 pro jarní zkušební období 2019
do úterý 25. 6. 2019 pro podzimní zkušební období 2019
Praktická maturitní zkouška 25. a 26. 4. 2019 (25. – VS + OA; 26. IT + ostatní)
Společná část MZ (DT + PP)
Profilová část MZ
od čtvrtku 2. 5. do středy 15. 5. 2019 (písemné práce z ČJ a cizích jazyků 11. 4. 2019)
od 16. 5. – 31. 5. 2019 (pořadí tříd bude v termínu upřesněno)
TERMÍNY ODBORNÝCH PRAXÍ
září 2018 IT – 4. roč. (2 týdny) 10. – 21. 9. 2018, VS – 4. roč. (3 týdny) 4. – 21. 9. 2018
květen 2019 VS – 2. roč. (2 týdny) 20. 5. – 31. 5. 2019, 3. roč. (3 týdny) 13. 5. – 31. 5. 2019, OA 3. roč. a IT 3. roč. (2 týdny) 20. 5. – 31. 5. 2019
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. den otevřených dveří úterý 20. 11. 2018 od 12:30 do 17:30 v den „Burzy povolání v Orlové“
2. den otevřených dveří sobota 12. 1. 2019 od 9:00 do 12:00
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A PRŮBĚŽNÉ INFORMATIVNÍ POHOVORY O PROSPĚCHU ŽÁKŮ
za 1. čtvrtletí čtvrtek 15. 11. 2018
za 3. čtvrtletí čtvrtek 11. 4. 2019
PEDAGOGICKÉ PORADY
1. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 15. 11. 2018 (do středy 14. 11. 2018 uzavřít průběžnou klas.)
1. pololetní – klasifikační čtvrtek 24. 1. 2019
3. čtvrtletní – hodnotící čtvrtek 11. 4. 2019 (do středy 10. 4. uzavřít průběžnou klas.)
2. pololetní – klasif. (maturanti) čtvrtek 25. 4. 2019
2. pololetní – klasifikační úterý 25. 6. 2019
Provozní porady průběžně dle potřeby
DNY SE SPORTOVNÍ ČI KULTURNÍ NÁPLNÍ
Majáles úterý 30. 4. 2019
Adaptační kurzy 1. ročníků G1.C, V1.A – 4. 9. a 5. 9. 2018; G1.A – 12. 9. až 14. 9. 2018
T1.C, O1.A – 6. 9. a 7. 9. 2018

Pozn.: Možnost změn během školního roku vyhrazena.


logo