Velikost textu:

Návštěva na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

V rámci spolupráce naší školy s vysokými školami navštívili dne 11. prosince 2013 studenti 4. ročníků studijních oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Veřejná správa Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné Slezské univerzity v Opavě.

Pro studenty byla připravena zajímavá přednáška na téma Finanční systémy ve světě, beseda s proděkanem pro rozvoj a vnější vztahy doc. Ing. M.  Lebiedzikem, Ph.D. a proděkanem pro studijní a sociální záležitosti Mgr.T. Gongolem, Ph.D. a prohlídka učeben, studovny a ostatních studijních prostor fakulty.

Děkujeme zástupcům Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné za pozvání na VIP den otevřených dveří a za spolupráci v oblastech odborného vzdělávání.

Za předmětovou komisi odborných ekonomických předmětů Ivana Brožíková


logo