Velikost textu:

Mladí evropští překladatelé? Prestižní soutěž EU Juvenes Translatores na naší škole

Naše škola byla v letošním roce vybrána do prestižní soutěže mladých překladatelů Juvenes Translatores. Každá škola, která se soutěže zúčastní, je v soutěži reprezentována vždy 2 až 5 studenty. Nejčastěji bývá náplní soutěže překlad z cizího jazyka do mateřštiny, přičemž si student sám zvolí jazyk, z něhož bude překládat.

Samotná soutěž, tj. překlad soutěžního textu, se konala 28. listopadu 2013 od 10 do 12 hodin v multimediální jazykové učebně 161. V den soutěže poskytl GŘ pro překlady školám texty, jež studenti překládali. Studenti měli k dispozici pouze běžné, popř. výkladové slovníky, elektronické verze slovníků, popř. překladače, byly zakázány. Překlady byly ještě týž den zaslány doporučenou poštou na adresu GŘ pro překlady v Bruselu.

 Nominovaní studenti  Náhradníci
 Zuzana Hradilová – AJ  Věra Káňová – ŠJ
 Gabriela Ondiková – ŠJ  Dominika Bajtková – AJ
 Lucie Parmová – AJ  Kristýna Brevčinská – NJ
 Dominika Giraczková –  NJ  Phuong Pham – NJ
 Barbora Ficencová – NJ  Petr Nytra – NJ
 Zuzana Zedníková – AJ

 

Vítězové budou na jaře 2014 pozváni na slavnostní předání cen do Bruselu, kde se setkají s evropskou komisařkou pro mnohojazyčnost. Jsme potěšeni velkým zájmem o soutěž a studentům přejeme hodně úspěchů při dalším překládání.

Za PK cizích jazyků Mgr. Petra Moskva

Juvenes Translatores – jde o vskutku mnohojazykovou soutěž. Její účastníci se mohou rozhodnout, že budou překládat z kteréhokoli do kteréhokoli jiného úředního jazyka Evropské unie. Obvyklé ovšem je, že soutěžící překládají do své mateřštiny. Sedmý ročník této úspěšné soutěže s sebou přinesl další soutěžní jazyk, a to chorvatštinu, celkem se tedy bude soutěžit ve 24 úředních jazycích EU.

Soutěž je určena všem studentům, kteří propadli kouzlu cizích jazyků a jsou narozeni v roce 1996. Učitelům soutěž umožňuje zpestřit jazykovou výuku a motivovat studenty.

Juvenes Translatores nejen podporuje jazykovou výuku a studium, ale rovněž zvyšuje povědomí o studiu překladatelství a stále narůstající poptávce po překladatelích v celé Evropě.

Juvenes_Translatore_s4 Juvenes_Translatore_s3

Juvenes_Translatore_s2 Juvenes_Translatore_s1


logo