Velikost textu:

Materiály ke stažení

Informace školní jídelny

» Stravné ve školní jídelně

Absence žáka

» Doložení důvodu absence

Formuláře žádostí určené k elektronickému vyplnění před tiskem

» Oznámení o ukončení studia
» Žádost o opakování ročníku
» Žádost o přerušení studia
» Žádost o přestup
» Žádost o prodloužení klasifikačního období – dálkové studium
» Žádost o prodloužení klasifikačního období – denní studium
» Žádost o uvolnění z výuky
» Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení
» Přihláška k maturitní zkoušce

Formuláře žádostí určené k ručnímu vyplnění vytištěného prázdného formuláře

» Oznámení o ukončení studia
» Žádost o individuální plán studia – pro sportovce aj.
» Žádost o individuální vzdělávací plán – pro žáky se SVP
» Žádost o opakování ročníku
» Žádost o přerušení studia
» Žádost o přestup
» Žádost o prodloužení klasifikačního období – dálkové studium
» Žádost o prodloužení klasifikačního období – denní studium
» Žádost o uvolnění z výuky
» Žádost o vydání stejnopisu vysvědčení
» Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
» Žádost o přijetí do vyššího ročníku
» Žádost o zapůjčení učebnic

Odborná praxe

» Dohoda o zabezpečení odborné praxe – dálkové studium – obor Veřejnosprávní činnost
» Dohoda o zabezpečení odborné praxe – dálkové studium – obor Podnikání
» Dohoda o zabezpečení odborné praxe – denní studium – obor Veřejnosprávní činnost
» Dohoda o zabezpečení odborné praxe – denní studium – obor Obchodní akademie
» Dohoda o zabezpečení odborné praxe – denní studium – obor Informační technologie
» Dodatek k dohodě o zabezpečení praxe
» Hodnocení praxe – formulář
» Odborná praxe – pokyny pro denní i dálkové studium oboru veřejnosprávní činnost
» Odborná praxe – pokyny pro denní studium oborů OA, IT

logo